Galactic Lightship Dreamflights 31MAY2014

Maya Angelou

-Maya Angelou

You are invited to join the next Galactic Lightship Dreamflight this Saturday night (31 May 2014) during dreamtime.

All who have expressed their intent to join us will be teleported on board our fleet of Galactic Light Ships.You may express your intent to join a specific ship (all are welcome!). We will be meeting during dreamtime on Saturday night, but you do not need to “schedule” the time you are asleep, since you will be timeshifted to the appropriate “place” in time in order to join us. Passwords provided are intended to enhance intent, not to limit access.

Our Fleet includes the following ships

GLS Mothership OcaTAwa (Password “Center Spiral Wings Unity”)
GLS Mothership mu
GLS Aeterna (Password “Wings“)
GLS Algiz (Password “Center“)
GLS Blaze (Password “Helix“)
GLS Chimera (Password “Emanate”)
GLS Salcys
GLS Angelon
GLS Susan
GLS Space Wave (Password “Unity”)
GLS Athabantian (Password “Radiate”; website: Up2the5th, Cosmic Paradigm)
GLS Aurora (Password “Mocham”; website: Auroradreamflight2)

Our fleet has also been joined by the GLS Tulya, GLS Neptune, GLS Athena, GLS Olympia, GLS Balthazar, GLS Phoenix and GLS Eui.

Standard equipment includes rejuvenation pods, translation modules, navigation equipment, and healing platforms. Materials are crystalline in nature, and may be variable in size and shape.

Collective dream experiences (shared dreams) have been successfully established.

You may wish to read about background information on our process, or more about our Galactic Fleet.

Your Astral travel / Dreamflight experiences may be shared in the comments of this post, or in any way you feel comfortable sharing your experience.

Please note that dreamflights are always free and do not require membership for your participation. Only your intent to join the dreamflights is required.

8 comments on “Galactic Lightship Dreamflights 31MAY2014

 1. Mijn dromen:

  Ik fiets de berg op en werd geholpen. Ik zag de nummers 13 -17 -16

  Volgende droombeeld:

  Ik zag een jongen door het raam kijken met blond haar, voren had hij een pony.

  Volgende droom:

  Ik fiets naar huis en zie aan de linkerkant van de straat 2 honden rennen. Ik moet ook naar de linkerkant van de straat om bij het paadje te komen dat in onze straat uitkomt. Als ik snel naar links fiets ben ik voor de vrachtwagen uit al aan de andere kant, dat doe ik. Ik nam het paadje en kom ergens uit waar ik nooit geweest ben? Geen straat maar ik kwam uit in een natuurgebied. Ik moest van de fiets afstappen. Daar liep ik met de fiets aan de hand. Ik kon de weg niet vinden en herkende niets. Daar kwamen mensen aanlopen en ik vroeg of ze de weg naar de bewoonde wereld wisten? Ik kwam uit bij een soort huisartsenpraktijk. Ik moest naar toilet en liep de toiletruimten in. Het leek wel een kleedkamer van een sportcomplex. Eerst liep ik per ongeluk bij de Heren naar binnen, maar dat ontdekte ik op tijd. Aan de andere kant was een dame aan het poetsen en ik vroeg of ik toch gebruik mocht maken van toilet en ze opende een deur voor me. Daar zag ik iemand met een rolstoel zitten. Ze zei niets en opende een andere deur voor me. Dat was een toilet met halve muren en deuren, tot op taille hoogte, ik vond het best gênant. Later zat ik in een wachtkamer met allemaal mensen rondom een tafel waar de assistente aanzat. Daar was een vrolijke sfeer, er werd gelachen. Ze zei tegen een meneer nu je toch hier bent kun je ook even de broek passen. Zo relaxed en vol plezier. Ineens zie ik een meneer uit mijn dorp zitten, maart toen ik hem wou aanspreken zag ik het gezicht pas goed en het was een dame die zat te lachen.

  My dreams:

  I cycled up the mountain and was helped. I saw the numbers 13-17-16

  Next dream only one picture:
  I saw a boy looking trough the window. He was blond. His hair had a pony.

  Next dream:

  I cycled home and see two dogs running on the left side of the street. I should also go to the left side of the street to get to the path that leads into our street . When I go fast then I’m on the other site of the road for the big truck, and I don’t need to stop . I took the path and come out somewhere where I ‘ve never been? No street but I came out in a nature reserve. I had to get off the bike . I walked with the bike on my hand. I could not find the way and did not recognize anything . I saw people and I asked if she knew the way to civilization ? I arrived at a kind of doctor practice . I had to go to the bathroom and walked in washrooms . It looked like a dressing room of a sports complex . First, I accidentally walked in Men in, but I found out in time . On the other hand, was a lady brushing and I asked if I could make use of toilet anyway and she opened a door for me . I saw someone sitting in a wheelchair . She said nothing and opened another door for me . That was a toilet with half walls and doors , up to waist height , I found it quite embarrassing. Later, I was sitting in a waiting room with lots of people around a table where the assistant sat at meat . There was a happy atmosphere , there was laughter . She told a gentleman now you ‘re here you can just adjust the pants . So relaxed and full of fun . Suddenly I see a gentleman sitting from my village , when I wanted to speak to him I saw the face well and it was a lady who was laughing.

  End of my dreams.

  • Thanks Lapis – this made me feel like I was watching a process we all go through. We get lost, and are taken out of our comfort zone, and then that event somehow helps in an unrelated area, to where we are back in a place of comfort. Ever notice how the place of comfort feels so much better once we’ve found it again?

Comments are closed.